Начало | Контакти | Карта на страницата       English
                      
                                         Находища | Значими места | МузеиДопълнителни ресурси

  Археологически находища  
Свиленградските могили

СЕЛО ЛЕВКА. На 14 км северно от Свиленград по третокласен асфалтов път. 5 могили с вис. до 7 м в непосредствените околности на селото. Гробове с трупоизгаряне намясто в правоъгълни ями с изключително интересни и уникални ритуали. Някои много богати - златни, сребърни и бронзови накити, бронзови, стъклени и глинени съдове, лампи, подредени амфори и стомни, въоръжение, култови предмети.
Светилище на естествен висок хълм в западната периферия на селото.
СЕЛО РАЙКОВА МОГИЛА. На 10 км североизточно от Свиленград по третокласен асфалтов път. Некрополът е на около 3 км източно от селото край третокласен асфалтов път за с. Щит. 6 могили с подобни съоръжения, както и погребения в долиуми.. Някои от гробните ями са с добре запазени двускатни керемидени покрития, други - с изгнили дървета. Богати. Находки като от Левка, освен това и детски играчки.
СЕЛО ПЪСТРОГОР. На 10 км северно от Свиленград по третокласен асфалтов път. Частично проучена 1 могила на около 200 м западно от селото. Две ограбени правоъгълни гробни ями, вкопани в здрава мека скала. Над тях има голяма каменна площадка с остатъци от стърчащи железни пръчки. В насипа са открити детайли от статуарна група от висококачествен мрамор - две човешки глави, глава на сърна, късове от човешки и животински тела - в това число от кон. Статуарната група вероятно е представяла огромно изображение на ловуващ тракийски бог-конник.




  Навигация