Начало | Контакти | Карта на страницата       English
                      
                                         Находища | Значими места | МузеиДопълнителни ресурси

  Археологически находища  
Съкровището от Черноморец

В началото на седемдесетте години на нос Акин (Акра), северно от село Черноморец беше открито малко съкровище от бронзови монети. При изкопни работи бяха намерени глинено съдче с устие като трилистно детелина (ойнохое), огромна делва (питос) с монограм върху устието, съставен от буквите "AN" и малка фрагментирана колонка, орнаментирана с акантови листа. Точно до устието на питоса, в горял пласт, на дълбочина 40 см. се отриха пет бронзови монети от VI в. сл. Хр. Най-ранната от тях принадлежи на император Юстин I (518 - 527 г.), а най-късната датира от 22-та година от управлението на Юстиниан I г. т. ест 548/49 год.
Монетата на Юстин I няма отбелязана точна година на отсичане. Образът на византийския император е в профил, надясно, а при монетите на Юстиниан I владетелят е представен във фас Всички монети са имали стойност 40 нумия и това е отбелязано върху опакото им с буквата "М". Годината върху Юстиниановите екземпляри е изписана с римски цифри отдясно от буквата за стойност. Юстиновата монета и две от Юстиниановите са отсечени от Константинополската монетарница, една идва от Кизик и една от Антиохия, която в 529 г. получила християнското име Теуполис /Божи град/.
Монетите от съкровището се наричат фолиси и са изключително разпространени в днешните български земи. Това се дължи на изпълнения със събития VI век и преди всичко на непрестанните приливни вълни на славяните. Около средата на Юстиниановия век има няколко прииждания на славяни в границите на Византийската империя. В Черноморската област те са действували в съюз със аварите. Голямото пепелище, което отрихме в малката крепост при с.Черноморец, говори, че именно тогава, тя е била опожарена от пришълците.
През 70-те години крепостната стена, преграждаща най-тясната връзка на нос Акин (Акра) със сушата, макар и затрупана, се възвишава на места до 3 м. височина. След едни бъдещи разкопки, тя би могла да се експонира и да допринесе изключително за хуманизирането на пеизажа. Нос "Акин", гледан отдалече, прилича на знаменития замък край Марсилия, описан в романа на Александър Дюма "Граф Монте Кристо". При откриването на съкровището военните ме заблудиха, че носът се казва "Таласакра". Този топоним се отнася за носът, който се намира на юг от курортното селище. Сега територията на нос Акин (Акра) е обект на справедливите претенции на жителите на Черноморец да си възвърнат бащините ниви, разположени на това историческо място.

  Навигация