Начало | Контакти | Карта на страницата       English
                      
                                         Находища | Значими места | МузеиДопълнителни ресурси

  Археологически находища  
АЛЕКСАНДРОВО

Село на около 20 км североизточно от Хасково, Югоизточна България, на десния бряг на Марица, недалеч от границата с Гърция и Турция.
- Могила Рошава чука. Тракийски храм със стенописи от IV в. пр. Хр., открит на 17.12.2000 г.. Разкопки 2000 и 2003 г. На асфалтов път Хасково-Симеоновград, непосредствено до югоизточния край на селото. Храмът се състои от дълъг 14 м коридор и две помещения - правоъгълно с трапецовиден покрив и кръгло с купол. Стенописите са разположени в края на коридора и в двете камери. Едноцветни пояси, растителни и геометрични орнаменти, фигурална украса. 4-те запазени сцени в края на коридора и първата камера са самостоятелни, останалите са в два фриза. Единият (долен) е силно повреден, представя сцена на жертвоприношение на бик с участието на седнали и прави мъже и жени около маси, отрупани с храни и златни (жълти) съдове. Горният фриз - на височината на очите, е добре запазен и представя 4 ловни сцени с по 4 конници и пешаци, по 2 глигана и елени и 9 кучета, вероятно илюстрации из живота на тракийски владетел, погребан в храма. Изображенията са реалистични, отлично изпълнени и оригинални. Виждат се мъже и жени с непознати от другаде облекла, оръжия и украси за конска амуниция.
Върху пояс с помпеянско червено срещу входа в кръглото помещение се вижда едва профил на интелигентен и одухотворен младеж и надпис в два реда над него - КОДЗИМАСЕС ХРЕСТОС. Името е тракийско. Някои епиграфи тълкуват прозвището като "Майстор", в резултат на което може да се допусне, че е профилът е на изпълнителя на стенописите, а името и прозвището са негови. Ако това се потвърди - изправени сме пред един от най-ранните автопортрети в античността и пред категорично доказателство, че наистина е съществувала тракийска школа в античната стенопис.
Храмът от Александровво и Казанлъшката гробница са най-забележителните паметници на античната стенопис в България. Съоръжението е под могилния насип и защитни сгради. Коридорът е почистен и обезопасен, затворен с три херметически врати. Ограничен достъп за посещения при строг режим. Предстои консервация и реставрация.
АЛЕКСАНДРОВО, ОБЩ. СТРАЛДЖА, ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ. На около 40 км югоизточно от Ямбол по третокласен асфалтов път. Могилите на около 3 км северозападно от селото по местен път, по трасето на автомагистрала "Марица". Разкопки 1999 г.
Хазъбрасанова и Коларова могила със сходни, частично ограбени примитивни гробници (IV в. пр. Хр.) - вкопани в скалата и достроени с необработени камъни. Две големи глинени амфори, чернофирнисов скифос, глинени съдове, сребърна фиала и други предмети, сега в ИМ - Ямбол. Съоръженията са засипани, не подлежат на разглеждане.

  Навигация