Начало | Контакти | Карта на страницата       English
                      
                                         Находища | Значими места | МузеиДопълнителни ресурси

  Значими места  
Сунгурларе

Сунгурларе е разположен в много плодородната едноименна долина , на 68 км запад - северозападно от Бургас , на 25 км западно от Карнобат и на 11 км източно от с. Аврамов , на 189 м надм. в . Селището е възникнало и се е развило като кръстопътно селище . Тук се събират пътища от Карнобат , Върбица , Котел и Аврамов / Мокрен / . Община Сунгурларе е разположена е на площ 824.4 кв . На север граничи с Шуменска област , на изток - с община Руен , на юг - с Карнобатска община , и на запад - със Сливенска и Ямболска област. Когато през него минал през миналия век Константин Иречек , той отбелязал : " Сунгурларе е прилично село с 272 къщи " . възхищава се от хубавите тютюни , бяло прекрасно вино и големи сочни череши .

История
Сунгурларе възниква и се развива като кръстопътно селище . В землището на Сунгурларе има останки от антично селище , обитавано през късножелязната епоха и по време на римското владичество . Близо до него има няколко големи тракийски надгробни могили . В землището на града са намирани керамични съдове и римски императорски монети . Сведения за Сунгурларе под имената Сьонгурларе и сонгурлар има в турски регистри от ХVI в. 44 семейства от Сунгурларе ( 240 д . ) емигрират в Украйна и основават колония ( днешно с . николаевска , Кримска област , Русия ) . През 1904 е основано взаимоспомагателно дружество " Бъдащност " , през 1910 - земеделска дружба , през 1919 - група на БКП . В резултат на спечелените от комунистическите общински избори 2 пъти е учреждавана комуна - 1919 - 1920 и през 1932 . Партийната група участва в акцията в помощ на гладуващите в Поволжието 1921 - 1922 г . През 1927 е създадена Популярна банка , през 1928 - лозаро - винарска кооперация "Сунгурларский мискет " . През 1928 е основана организация на РП .Проведена е Соболевата акция 1940 -1941 . Във въоръжената антифашистка борба 1941 - 1944 участват един партизанин във Войнишката бригада " Г. Димитров " , 9 политзатворници и интернирани .

  Навигация