Начало | Контакти | Карта на страницата       English
                      
                                         Находища | Значими места | МузеиДопълнителни ресурси

  Музеи  
Исторически музей Сливен

Изучава и полуляризира историческото минало на сливенския край и се грижи за опазване на движимите паметници на културата. Във фондовете му се съхраняват над 80 хил. музейни единици, разпределени в отдели – археология, предистория, античност, средновековна етнография, Възраждане, нова и най-нова история.

Вътрешна структура:

- археология
- етнография
- история на България XV-XIX в.
- нова и най-нова история на България
- научен архив
- счетоводство
- връзки с обществеността
Директор: Георги Атанасов Кюпчуков

За контакти:

Сливен
Бул."Цар Освободител"№18
тел. 044/22495, 22494
e-mail: museum_sl@abv.bg

Работно време:
8 - 12 ч.
13 - 17 ч.  Навигация